Utbildningsresa med Forbo Flooring

Flera av Golvpoolens medlemmar har under vecka 11 varit på utbildningsresa med Forbo Flooring inom deras projekt FPP=Forbo projekt partner, företagare med hög potential att utföra och leverera markandens bästa toalentreprenader.

Golvpoolen har tillsammans med Forbo Flooring tagit fram en anpassad kollektion av Eternal för offentlig miljö, fråga din Golvpoolen leverantör efter denna kollektion som passar för äldreboende, butiker, kontor m.fl lokaler.

Aprobo en av Golvpoolens nya samarbetspartners ställde ut på Nordbygg v.11 och fick ett enormt gensvar på deras kollektion av olika stegljudsprodukter inom concept Decibel dB, fråga din Golvpoolen leverantör efter Aprobos broschyr Decibel Concept som klart och tydligt redogör för hur du löser dina ljudkrav.