Halvdag i entreprenörskap och produktkunnskap

Onsdagen den 26 september bjuder Golvpoolen centalt in alla anställda i anslutna Golvpoolenföretag till en halvdag i entreprenörskap och produktkunskap. Golvpoolens mål är att alla vår ca: 200 anställda skall få bästa möjliga utbildning i entreprenörskap och ligga i front då det gäller våra leverantörers produkter och hur de skall appliceras på rätt sätt.

Nu har i stort sätt alla våra montörer utbildning inom Heta arbeten som säkrar ditt objekt från att råka ut för brand och GVK (Golvbranschens våtrumskontroll) som säkerställer täta badrums konstruktioner.