Tarkett Tactile Strip – för taktila och visuella ledstråk i offentlig miljö

I Boverkets Byggregler, BBR, kapitel 3:1423 rörande Kontraster och markeringar i byggnader finns det regler för tillgänglighet:

"För personer med nedsatt orienteringsförmåga ska det vara lätt att upptäcka och hitta fram till viktiga målpunkter som gångytor, trappor, ramper och manöverdon.

I publika lokaler (öppna ytor) som receptioner och foajéer bör sammanhängande taktila och visuella ledstråk finnas."

Lätt att skapa taktila och visuella ledstråk med Tarkett Tactile Strip

Tactile Strip är en 305 mm bred, räfflad remsa av PVC. Remsan fälls ner och svetsas, eller fogförsluts, i befintlig golvbeläggning eller i samband med nyläggning. Remsan kan också tejpas eller limmas ovanpå en befintlig beläggning.

Tarkett Tactile Strip har förtjepad baksida och finns i 5 olika färger för att kunna fungera som visuellt ledstråk - färgerna är utvalda för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring.